Strona Główna » Witamy


Witamy 


 Droga Prawda Życie jest chrześcijańskim dwumiesięcznikiem wydawanym przez  Chrześcijańską Wspólnotę Zielonoświątkową nieprzerwanie od 1989 roku. Archiwa DPŻ znajdują się pod adresem  http://dpz.chwz.pl. Pierwsze numery DPŻ...

Strony poświęcone  Zborom ChWZ można znaleźć na stronie  http://zbory.chwz.pl a na niej prawdziwymi skarbami jest zbiór artykułów zawierających noty historyczne Zborów.  Bielsko-Biała  Bystrzyca  Gdańsk  Gliwice  Kętrzyn-Koźle...

Wspominając jedną z kolonii dla dzieci  w Świebodzinie Andrzej Nazimek pastor  Zbory ChWZ w Trzebinii, odpowiedzialny za tę piękną słubżę napisał: 'Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś Ziemię i Świat, od wieków na wieku...

 Służba Wśród Młodzieży jest to dział pracy podjętej w ramach jednej z wyodrębnionych służb Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Osobami odpowiedzialnymi za jej prawidłowe funkcjonowanie, wyznaczonymi z ramienia...