Strona Główna » Serwisy Internetowe » Służba Wśród Młodzieży

Służba Wśród Młodzieży 

 Służba Wśród Młodzieży jest to dział pracy podjętej w ramach jednej z wyodrębnionych służb Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej.

Osobami odpowiedzialnymi za jej prawidłowe funkcjonowanie, wyznaczonymi z ramienia Wspólnoty, są: prezbiter Andrzej Poręba oraz diakoni:  Paweł Borsuk Jarosław Domieniuk.


 Celem, który przyświeca wszelkim działaniom SWM jest rozpropagowanie miłości do Pana Jezusa Chrystusa, trwałe zaszczepienie wiary w sercach młodych ludzi i dążenie do tego, by żyć pełnią Ducha na co dzień.


Narzędzia, którymi dysponuje SWM by realizować swe założenia, to przede wszystkim  strona internetowa, gdzie zamieszczane są  artykuły,  nagrania mp3,  zdjęcia i informacje dotyczące życia młodzieży oraz wkładka do czasopisma Droga Prawda Życie.


Kilka razy w ciągu roku organizowane są szkolenia dla liderów grup młodzieżowych oraz nauczycieli pracujących z dziećmi i gimnazjalistami. Mają one na celu podniesienie kwalifikacji, wymianę doświadczeń i opracowywanie strategii pracy na kolejne miesiące i lata.


SWM, przy współpracy z lokalnymi zborami, zajmuje się także organizacją zjazdów, konferencji, obozów i spotkań dla gimnazjalistów i młodzieży, które również odbywają się kila razy w ciągu roku.


Wyżej wymienione formy spotkań cieszą się rosnącym z roku na rok zainteresowaniem. Udział w tego typu spotkaniach bierze w ciągu roku ponad 1500 młodych osób i wiele z nich doświadczyło już cudownego dotyku Boga, uwolnienia od różnorakich grzechów i nałogów, oczyszczenia serc, uzdrowienia, chrztu Duchem Świętym, przebaczenia win czy ukojenia w rękach Zbawiciela.


SWM swym zasięgiem obejmuje także zaprzyjaźnione zbory z zagranicy, a w szczególności z takich krajów jak: Niemcy, Francja, Litwa, Estonia, Łotwa, Rosja, Białoruś czy Ukraina. SWM posiada także swoich  zagranicznych ambasadorów.


Młodzież wspomnianych wyżej krajów kilka razy w ciągu roku spotyka się na różnego rodzaju konferencjach lub spotkaniach organizowanych przez poszczególne zbory.


Życzeniem wszystkich osób zaangażowanych w SWM jest to, by prowadzona służba rozwijała się jeszcze prężniej docierając do jak największej ilości osób, które z kolei, doświadczywszy Bożego dotyku będą pomnażały chwałę dla Boga,  zachęcając także i innych do wytrwałej wędrówki za Panem.


Gorąco zachęcamy Was droga młodzieży, do dzielenia się świadectwami, artykułami, wierszami, opowiadaniami a także nagraniami i zdjęciami upamiętniającymi wspólnie przeżywane chwile. Nadesłane materiały będziemy starali się systematycznie zamieszczać na łamach DPŻ lub na stronie internetowej.


Adres e-mail  swm@chwz.pl Strona internetowa  swm.chwz.pl

Inne tekty dotyczące SWM

 Artykuł wstępny Nasze Cele


Counter-INFO