Strona Główna » Serwisy Internetowe » Służba Wśród Dzieci

Służba Wśród Dzieci 

Wspominając jedną z kolonii dla dzieci  w Świebodzinie Andrzej Nazimek — pastor  Zbory ChWZ w Trzebinii, odpowiedzialny za tę piękną słubżę — napisał:


'Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś Ziemię i Świat, od wieków na wieku Tyś jest, o Boże' – Takimi słowami zapisanymi w 90 psalmie modlił się mąż Boży – Mojżesz. W czasie wakacji ten werset towarzyszył nam, na obydwu turnusach kolonijnych w Świebodzinie k/Tarnowa.

Tematem naszych rozważań biblijnych z dziećmi były góry, o których mowa jest w Słowie Bożym, i z którymi związane są pewne historie i wydarzenia. Góry, o których wspominaliśmy na społecznościach to: Ararat, Toreb, Synaj, Ganizim, Ebal, Oliwna, Tabor, Moria i Golgota. Na każdej z tych gór Bóg w szczególny sposób przemawiał do ludzi, do swojego narodu. Od przymierza z człowiekiem, przez nadanie przykazań, zachęcanie do posłuszeństwa, do modlitwy, aż do zwycięstwa na wzgórzu Golgoty, Pan, Bóg pokazał, jak bardzo kocha człowieka i pragnie, aby wszyscy poznali prawdę i byli zbawieni.Na zdjęciu jedna z grup kolonistek


Każdy dzień na koloni rozpoczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą. Na społecznościach porannych, poobiednich i wieczornych poznawaliśmy historie biblijne związane z górami. Kiedy mówiliśmy o górze Ararat mogliśmy usłyszeć jak ona wygląda z ust naszego kolonisty Dawida (urodzonego w Erewaniu), który z tatą był na tej górze. Każdego dnia w ośrodku rozbrzmiewały pieśni tak chętnie śpiewane przez dzieci, szczególnie te ułożone przez kolonistów i wujka kierownika.Na zdjęciu kadra


Czas wolny spędzaliśmy na basenie, boisku i na wycieczkach.

Adres e-mail  swd@chwz.pl Strona internetowa <brak>

Inne artykuły o koloniach


Counter-INFO