Strona Główna » Serwisy Internetowe » Droga Prawda Życie

Droga Prawda Życie 

 Droga Prawda Życie jest chrześcijańskim dwumiesięcznikiem wydawanym przez  Chrześcijańską Wspólnotę Zielonoświątkową nieprzerwanie od 1989 roku. Archiwa DPŻ znajdują się pod adresem  http://dpz.chwz.pl.


Pierwsze numery DPŻ (roczniki 1989-1993) pisane były na maszynie, uatrakcyjnane ręcznymi grafikami i kserowane — Szczególnie warto zwrócić uwagę na «białego kruka»  nr 1/1989, który zachował się w niewielu egzemparzach — Późniejsze roczniki (1994-2006) składnane były przy pomocy programów Page Maker 5.0 i 6.52, a od roku 2007 skład dokonywany jest w programie InDesign.
Od 2007 roku zaczyna działalność  Redakcja Młodzieżowa DPŻ.


Wiele ciekawych artykułów zamieszczonychna łamach DPŻ można żneleźć  w czytelni SWM. Na łamach DPŻ był także publikowany  “Kurs Kaznodziejski” D.Biespałowa.


Adres e-mail  dpz@chwz.pl Strona internetowa  dpz.chwz.pl

Counter-INFO