Strona Główna » Kim Jesteśmy » Podstawy Prawne

Podstawy Prawne 

Podstawy prawne działania
Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. O gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319 z późn. zm.
Decyzja Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów
nr W-II-803/36/1/90 z dnia 1 lutego 1990 r.
Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
nr W/DG/3612-18/189/95 z dnia 11 maja 1995 r.
Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
nr W.R./6722-6/18/2000/HG z dnia 20 czerwca 2000 r.

Statut i zasady wiary

Statut Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej I. Nazwa, teren działania, siedziba władz § 1 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa zwana dalej Wspólnotą jest samodzielnym i niezależnym związkiem wyznaniowym i posiada swój...
Podstawowe Zadady Wiary Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej Wierzymy w: Jedynego Wszechmogącego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pismo Święte jako Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, jest jedynym, najwyż-szym...